Fizyczne uszkodzenia nośników danych

Uszkodzenia fizyczne

Uszkodzenie fizyczne to inaczej dysfunkcja pewnego elementu nośnika danych. W zależności od rodzaju tego elementu wyróżniamy uszkodzenia elektroniki oraz uszkodzenia mechaniczne (w przypadku dysków twardych).

Uszkodzenia elektroniczne

Elektronika dysku
Układ elektroniczny sterujący pracą dysku. W razie awarii można go wymienić na inny, sprawny.

Uszkodzenia elektroniczne to innymi słowy uszkodzenia układów sterujących pracą nośnika danych. Komponenty elektroniczne charakteryzują się dużą trwałością, są jednak wrażliwe m.in. na:

 • wadliwą pracę zasilacza komputera (w tym jego spalenie),
 • zbyt wysokie napięcie w sieci energetycznej,
 • przepięcia, np. na skutek burzy,
 • błędy samych użytkowników, np. nieprawidłowe podłączenie dysku, podanie nieprawidłowego napięcia.

Odzyskanie danych w przypadku takiego uszkodzenia jest operacją stosunkowo prostą i nieobciążającą zanadto kieszeni klienta. Wystarczy bowiem odnaleźć identyczny, sprawny nośnik danych, a następnie użyć jego komponentów w charakterze części zamiennych. Takie działanie przedłuży żywot uszkodzonego nośnika na czas potrzebny do skopiowania danych.

Teoretycznie operację taką można wykonać we własnym zakresie, oczywiście przy założeniu posiadania choćby minimalnej wiedzy w tym zakresie oraz odpowiednich narzędzi pracy. W praktyce główny problem stanowi pozyskanie bliźniaczego egzemplarza nośnika, zwłaszcza jeśli jego produkcja zakończyła się już dawno temu. Pamiętaj, że użycie niewłaściwych komponentów elektronicznych może skutkować zwiększeniem rozmiarów szkód poprzez uszkodzenie struktur logicznych nośnika!

Uszkodzenia mechaniczne

Uszkodzenia mechaniczne stanowią grupę najpoważniejszych uszkodzeń dysków twardych. Do ich bezpośrednich przyczyn zaliczyć można:

 • Działanie nieprawidłowego napięcia, przepięcia w sieci, awaria zasilacza w komputerze.
 • Poddanie dysku działaniu siły – uderzenie, upadek, przewrócenie – zwłaszcza w przypadku dysków przenośnych i laptopów nieposiadających akcelerometru zabezpieczającego głowicę dysku.
 • Błędy użytkowników komputerów, w tym m.in. nieprawidłowy montaż
 • Działanie siły wyższej – pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, przegrzania komputera.
Zbliżenie na wnętrze dysku
Zbliżenie na wnętrze dysku. Na pierwszym planie widać talerz magnetyczny, w tle zaś głowicę odczytującą i zapisującą dane. Są to elementy ruchome, mogą więc ulec uszkodzeniom mechanicznym.

W efekcie uszkodzeniom ulegają następujące elementy ruchome znajdujące się wewnątrz dysku:

 • głowice (spalenie komutatora – wzmacniacza głowic)
 • łożysko (zatarcie)
 • silnik (zatarcie)
 • talerze (uszkodzenie powierzchni przez głowice)

Odzyskanie danych utraconych na skutek uszkodzenia mechanicznego jest operacją niezwykle praco- i czasochłonną, wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia z wielu dziedzin informatyki, a także wielkiej cierpliwości i precyzji. Zwykle wiąże się z usunięciem uszkodzonych elementów (jak głowice, talerze, silnik) i podłożeniem na ich miejsce sprawnych, wyczytaniem informacji, odbudowaniem struktury logicznej, a następnie skopiowaniem odzyskanych danych na nowy nośnik.

Pamiętaj, że nawet najdrobniejsze zanieczyszczenie talerzy może nieodwracalnie uszkodzić nośnik. Wszystkie powyższe czynności powinny być wykonywane wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, przy zachowaniu najwyższych standardów czystości powietrza. Nasze laboratorium wyposażone zostało w komorę bezpyłową (tzw. clean room), w której panują warunki zbliżone do tych, w których dyski są produkowane.

Zapraszamy do serwisu OLIMP!

Zapraszamy do zostawienia nośnika danych w celu dokonania właściwej diagnozy w punkcie serwisowym Olimp przy ul. Worcella 2 we Wrocławiu (tel. 071 725-69-62). Diagnoza jest darmowa. Realizujemy serwis wysyłkowy na terenie całej Polski.