Nasze certyfikaty Microsoft

Nasze certyfikaty

Nasi serwisanci posiadają certyfikaty Microsoft dotyczące administrowania systemami Windows. Dzięki temu mają Państwo pewność, że usługi software'owe serwisu OLIMP są na najwyższym dostępnym poziomie. Oto nasze referencje:

Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Microsoft Certificate of Achievement

Świadectwo ukończenia kursu MS-50331, obejmującego kompleksową konfigurację systemu Windows 7 do pracy zarówno w małej firmir, jak i dużym przedsiębiorstwie. Uczestnicy kursu uczą się, jak zdiagnozować zaawansowane problemy z systemem oraz jak wskazać odpowiedni i najskuteczniejszy sposób ich naprawy.

Installing and Configuring Windows 7 Client

Installing and Configuring Windows 7 Client Microsoft Certificate of Achievement

Świadectwo ukończenia kursu MS-6292, obejmującego instalację i konfigurację systemu Windows 7. Jest to trudne zagadnienie zwłaszcza, gdy porusza się je wraz z kwestią migracji danych oraz konfiguracji poszczególnych urządzeń. Uczestnicy kursu nabywają wiedzy, jak profesjonalnie skonfigurować zarówno system, aby przez kilka następnych lat działał niezawodnie i bezpiecznie.

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise

Troubleshooting and Supporting Windows 7 in the Enterprise Microsoft Certificate of Achievement

Świadectwo ukończenia kursu MS-6293, obejmującego rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne dla Windows 7 w przedsiębiorstwie. Celem kursu było zdobycie umiejętności pozwalających na określanie błędów i wskazywanie metod ich naprawy w środowisku Windows Client. Szczególny nacisk położono na nauczenie wykorzystania wbudowanych narzędzi Windows w codziennej pracy.

Configuring and Administering Windows 7

Configuring and Administering Windows 7 Microsoft Certificate of Achievement

Świadectwo ukończenia kursu MS-50322, obejmującego konfigurację i administrację systemem Windows 7. Celem kursu jest nabycie wszechstronnych umiejętności w poruszaniu się po zaawansowanych ustawieniach Windows, począwszy od zarządzania sieciami i bezpieczeństwa w internecie, skończywszy na obsłudze sprzętu i rozwiązywaniu problemów z jego niekompatybilnością.

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 7 (MCSA)

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 7 (MCSA) Microsoft Certified Solutions Associate

Certyfikat potwierdzający posiadanie wszystkich niezbędnych umiejętności do obsługi, instalacji i rozwiązywania problemów w systemach Windows 7. Jest to dokument uznawany przez wszystkie największe firmy IT, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jego zdobycie wymaga długotrwałych szkoleń i trudnych egzaminów.

Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7 Configuration

Microsoft Certified Technology Specialist: Windows 7 Configuration Microsoft Certificate of Excellence

Certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu z instalacji i konfiguracji Windows (kod: 70-680). Egzamin ten wymaga od uczestników perfekcyjnego opanowania wszystkich zaawansowanych funkcji systemu i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Zdobyte doświadczenie pozwala naszym serwisantom szybko i sprawnie rozwiązywać problemy z oprogramowaniem.

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) Microsoft Certificate of Excellence

Certyfikat potwierdzający zaliczenie egzaminu z pomocy technicznej w systemie Windows (kod: 70-685). Polega on na udowodnieniu swoich umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów w Windows 7 – zarówno tych prostych, jak i bardziej zaawansowanych, dotyczących uprawnień, zdalnych połączeń i zarządzania sieciami wewnętrznymi i internetowymi.