Logiczne uszkodzenia nośników danych

Uszkodzenia logiczne

Uszkodzenia logiczne dotyczą sprawnych nośników danych, w których naruszona została integralność systemu plików lub nastąpiło szkodliwe działanie użytkownika.

W zdecydowanej większości przypadków odzyskanie danych jest tu możliwe (i co ważne – mało skomplikowane). Powodzenie operacji zależy przede wszystkim od czasu reakcji i zachowania użytkownika po awarii. Po utracie ważnych danych po prostu wyłącz jak najszybciej komputer (wyciągnij wtyczkę lub wyjmij baterię), a przede wszystkim zadbaj o to, aby na nośniku nie zostały zapisane żadne nowe informacje! Działając na własną rękę zmniejszasz swoją szansę na odzyskanie plików!

Dlaczego należy bezzwłocznie wyłączyć komputer?

Wyobraź sobie, że Twój dysk podzielony jest przez system operacyjny na mnóstwo małych kawałków. Każdy plik składa się z tych małych części, niekoniecznie występujących fizycznie obok siebie (być może znasz pojęcie fragmentacji dysku). Załóżmy, że bardzo ważny plik A zajmuje 6 kawałków w następujący sposób:

Początkowy widok dysku

Użytkownik niechcący usuwa plik A. System operacyjny oznacza 6 powyższych kawałków jako wolne, ale nie kasuje ich zawartości (szkoda na to cennego czasu...). Każdy kawałek czeka na ponowne napełnienie nowymi danymi. Na tym etapie plik A można bez problemu odzyskać:

Użytkownik niechcący usuwa plik A

Jeśli użytkownik nie wyłączy natychmiast komputera, w dowolnej chwili może nastąpić potrzeba zapisania pliku B. System stwierdzi, że miejsce po pliku A jest wolne i gotowe do zapisu:

Utrata pliku A

W ten sposób ponad 30% pliku A ulega zamazaniu... Jego odzyskanie w całości może być możliwe, wymaga jednak kosztownych i czasochłonnych działań serwisowych.

Przyczyny uszkodzeń logicznych

Do najczęstszych przyczyn naruszenia integralności informacji zapisanych na nośniku należą:

  • działanie wirusów komputerowych (także robaków, trojanów),
  • błędy aplikacji, oprogramowania,
  • błędy w komunikacji,
  • awarie zasilania,
  • błędy samych użytkowników (wykasowanie danych, usunięcie zawartości poczty elektronicznej, formatowanie dysku).

Procedura odzyskiwania

Odzyskanie danych po uszkodzeniach logicznych jest zazwyczaj operacją nieskomplikowaną, wymaga jednak zarówno dużej wiedzy i doświadczenia, jak i specjalistycznego oprogramowania. Pracujemy w oparciu o gotowe aplikacje znanych producentów, posiadamy też programy własne, unikalne, dedykowane konkretnym przypadkom rozwiązania. Trzeba pamiętać, że użycie samego programu często nie jest wystarczające dla procesu odzyskiwania danych, decydujące znaczenie odgrywa tu czynnik ludzki, umiejętnie kierujący pracą algorytmów.

Odzyskanie danych w naszym laboratorium poprzedzone jest zawsze wykonaniem kopii danych Klienta - ta kopia podlega dalszej obróbce w celu odbudowania logicznej struktury i przywrócenia stanu danych sprzed ich utraty.

Zapraszamy do serwisu OLIMP!

Zapraszamy do zostawienia nośnika danych w celu dokonania właściwej diagnozy w punkcie serwisowym Olimp przy ul. Worcella 2 we Wrocławiu (tel. 071 725-69-62). Diagnoza jest darmowa. Realizujemy serwis wysyłkowy na terenie całej Polski.