Firewall

Firewall - to rodzaj systemu ochronnego, który monitoruje i kontroluje ruch sieciowy pomiędzy siecią wewnętrzną a zewnętrzną, blokując niepożądane lub potencjalnie niebezpieczne połączenia. Firewall działa na poziomie sieci lub hosta i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci poprzez kontrolę przepływu danych.

Podstawowe funkcje firewalla to:

  1. Filtracja pakietów: Firewall analizuje nagłówki i treść pakietów danych przechodzących przez sieć i podejmuje decyzje, czy przepuścić je czy zablokować na podstawie zdefiniowanych reguł. Może uwzględniać adresy IP, porty, protokoły i inne parametry.

  2. Kontrola dostępu: Firewall może zarządzać i kontrolować dostęp do sieci, określając, które adresy IP lub usługi mogą uzyskać połączenie z siecią wewnętrzną.

  3. NAT (Network Address Translation): Firewall może wykorzystywać NAT do przekształcania adresów IP w pakietach, ukrywając adresy wewnętrzne sieci za jednym lub kilkoma publicznymi adresami IP.

  4. VPN (Virtual Private Network): Niektóre firewalle obsługują technologię VPN, która umożliwia bezpieczne połączenie zdalnych użytkowników lub oddziałów z siecią wewnętrzną poprzez publiczną infrastrukturę.

  5. Zabezpieczenie przed atakami: Firewall może chronić sieć przed różnymi rodzajami ataków, takimi jak ataki DDoS (Distributed Denial of Service), próby włamań, próby skanowania portów i inne. Może również zawierać funkcje wykrywania i zapobiegania atakom.

Firewalle są stosowane zarówno w systemach domowych, jak i w korporacjach, aby zapewnić ochronę sieci przed nieautoryzowanym dostępem, atakami z zewnątrz i utratą danych. Istnieją różne typy firewalli, takie jak firewall sprzętowy (urządzenia dedykowane) i firewall programowy (oprogramowanie działające na serwerze lub komputerze). W celu utrzymania bezpieczeństwa, ważne jest regularne aktualizowanie i konfigurowanie firewalla zgodnie z zaleceniami producenta i najlepszymi praktykami bezpieczeństwa sieciowego.

Zapraszamy do serwisu OLIMP!

Jeśli masz problem ze sprzętem - zapraszamy do zostawienia laptopa w celu dokonania właściwej diagnozy w punkcie serwisowym Olimp przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu (tel. 071 725-69-62). Diagnoza jest darmowa. Realizujemy serwis wysyłkowy na terenie całej Polski.