Talerze dyskowe

Talerze dyskowe są głównymi elementami magazynującymi dane w tradycyjnych dyskach twardych (HDD - Hard Disk Drive). To płaskie, okrągłe dyski wykonane zazwyczaj z aluminium lub szkła, pokryte cienką warstwą magnetycznego materiału, na której zapisywane są dane.

Charakterystyka talerzy dyskowych:

  1. Materiał: Większość współczesnych talerzy dyskowych wykonana jest ze stopu aluminium, szkła, lub ceramiki, które są pokrywane warstwą magnetyczną. Warstwa magnetyczna składa się zwykle z materiałów, które łatwo ulegają namagnesowaniu i demagnesowaniu.

  2. Zapis danych: Dane są zapisywane na talerzach poprzez zmianę orientacji magnetycznej małych fragmentów warstwy magnetycznej. Ta zmiana jest wykonywana przez głowice dyskowe, które mogą namagnesować te fragmenty w różnych kierunkach, reprezentując dane binarne.

  3. Obroty: Talerze obracają się z dużą prędkością wewnątrz obudowy dysku twardego, co umożliwia głowicom dyskowym odczyt i zapis danych. Prędkości obrotowe współczesnych dysków twardych wynoszą zazwyczaj od 5400 do 7200 obrotów na minutę (RPM) w dyskach konsumenckich, a nawet do 10 000 lub 15 000 RPM w dyskach przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

  4. Pojemność: Pojemność dysku twardego jest w dużym stopniu zależna od ilości talerzy i ich gęstości zapisu. Więcej talerzy lub wyższa gęstość zapisu na pojedynczym talerzu zwiększa ogólną pojemność dysku.

  5. Ochrona: Talerze dyskowe są umieszczone w hermetycznie zamkniętej obudowie, aby chronić je przed kurzem, zanieczyszczeniami i wilgocią. Nawet drobna cząsteczka kurzu może uszkodzić talerze, powodując utratę danych.

  6. Wrażliwość na wstrząsy: Talerze dyskowe są wrażliwe na wstrząsy i uderzenia, szczególnie gdy dysk jest w użyciu, ponieważ mogą one prowadzić do kontaktu głowic z powierzchnią talerza, co może spowodować uszkodzenia mechaniczne i utratę danych.

Dyski twarde z talerzami dyskowymi są nadal powszechnie używane ze względu na ich stosunkowo niski koszt i dużą pojemność magazynowania, choć technologia SSD (Solid State Drive) zyskała na popularności ze względu na szybsze prędkości, większą wytrzymałość i mniejsze zużycie energii.