Backup (kopia zapasowa)

Backup (kopia zapasowa) - to proces tworzenia kopii danych w celu zapewnienia ich ochrony i możliwości przywrócenia w przypadku awarii, utraty lub uszkodzenia oryginalnych danych. Backup jest ważnym elementem strategii zarządzania danymi, mającym na celu minimalizację ryzyka utraty informacji i zapewnienie kontynuacji działania w przypadku awaryjnych sytuacji.

Kopia zapasowa może obejmować różne rodzaje danych, takie jak pliki, bazy danych, systemy operacyjne czy konfiguracje aplikacji. Proces tworzenia kopii zapasowych polega na duplikowaniu tych danych i przechowywaniu ich na innym nośniku, który jest niezależny od oryginalnego systemu, np. na zewnętrznym dysku twardym, serwerze zdalnym lub chmurze.

Backup ma na celu zapewnienie trzech podstawowych funkcji:

  1. Ochrona danych: Tworzenie kopii zapasowych chroni dane przed utratą spowodowaną przez przypadkowe usunięcie, awarie sprzętu, ataki złośliwego oprogramowania (np. wirusy, ransomware) lub inne nieprzewidziane zdarzenia.

  2. Przywracanie danych: Kopia zapasowa umożliwia przywrócenie danych do ich pierwotnego stanu przed wystąpieniem awarii lub utraty. W przypadku utraty oryginalnych danych, można skorzystać z kopii zapasowej w celu odzyskania informacji.

  3. Kontynuacja działania: Backup jest kluczowym elementem planowania kontynuacji działania (BCP - Business Continuity Planning) dla firm. Zapewnienie kopii zapasowych danych umożliwia szybkie przywrócenie działania po awarii i minimalizację przestojów w działalności biznesowej.

Tworzenie regularnych kopii zapasowych oraz przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu jest ważnym działaniem, które powinno być wykonywane jako rutynowa praktyka zarządzania danymi, zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak i przez organizacje.

Zapraszamy do serwisu OLIMP!

Jeśli masz problem ze sprzętem - zapraszamy do zostawienia laptopa w celu dokonania właściwej diagnozy w punkcie serwisowym Olimp przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu (tel. 071 725-69-62). Diagnoza jest darmowa. Realizujemy serwis wysyłkowy na terenie całej Polski.