COM

Port COM (Communication Port) - jest to standardowy port szeregowy używany do komunikacji między komputerem a zewnętrznymi urządzeniami, takimi jak modemy, drukarki, skanery, czy urządzenia pomiarowe. Port COM wykorzystuje interfejs szeregowy do przesyłania danych, w którym informacje są przesyłane bit po bicie.

Port COM jest identyfikowany za pomocą numeru COM, na przykład COM1, COM2 itd. W zależności od konfiguracji komputera, może być dostępnych kilka portów COM. Każdy port COM ma swoje unikalne przypisane ustawienia, takie jak prędkość transmisji, bity danych, bity stopu i parzystość, które muszą być zgodne z wymaganiami urządzenia podłączonego do portu.

Port COM był powszechnie stosowany w starszych komputerach, zwłaszcza w celu podłączania urządzeń peryferyjnych. Obecnie, ze względu na rozwój technologii i wprowadzenie innych interfejsów komunikacyjnych, takich jak USB (Universal Serial Bus), FireWire czy Bluetooth, stosowanie portów COM stało się mniej popularne. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach, starsze urządzenia lub specjalistyczne aplikacje nadal korzystają z portów COM dla komunikacji z komputerem.

Zapraszamy do serwisu OLIMP!

Jeśli masz problem ze sprzętem - zapraszamy do zostawienia laptopa w celu dokonania właściwej diagnozy w punkcie serwisowym Olimp przy ul. Krasińskiego 46 we Wrocławiu (tel. 071 725-69-62). Diagnoza jest darmowa. Realizujemy serwis wysyłkowy na terenie całej Polski.